logo

Klienci Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej spraw urzędowych mogą załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem infolinii KAS lub za pośrednictwem usług e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in.

Infolinia Statystyczna

  1. To w efekcie powoduję rotację na stanowiskach pracy – pracownicy chcą podnosić kwalifikacje, by rozwijać swoją karierę.
  2. Takiej zmianie Kodeksu pracy ma także sprzyjać “relatywnie dobra sytuacja gospodarcza i niskie bezrobocie”.
  3. Eksperci z instytutu badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej ostrzegają przez oszustwami bazującymi na wykorzystaniu głosu i twarzy znanych osób, obrobionych przy pomocy sztucznej inteligencji.
  4. Obecnie fotoradary robią zdjęcie, jeśli kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 10 kilometrów na godzinę – wynika z odpowiedzi Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego na pytania tvn24.pl.
  5. Pod koniec 2023 roku Polska była drugim krajem z najniższą stopa bezrobocia w UE, która w grudniu wyniosła 2,7 proc.

Na sytuację wpływa głównie stan demograficzny kraju, czyli starzejące się społeczeństwo, co siłą rzeczy sprawia, że osób w wieku tzw. Ogromne znaczenie ma też sytuacja gospodarcza kraju, która powoduje, że coraz więcej pracowników poszukuje dodatkowego źródła dochodu, celem podreperowania budżetu domowego. Podobne zjawisko obserwowaliśmy w czasie pandemii i lockdownu. Pracownicy zamknięci w domach, szukając urozmaicenia w życiu zawodowym, często podejmowali się prac dorywczych, głównie w branży logistycznej jako kurierzy i dostawcy.

Popyt na pracę w 2022 roku

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68 tys. Wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stabilną sytuację na rynku pracy potwierdzają również dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec grudnia 2023 r. Najniższe bezrobocie na poziomie 3 proc. Zanotowano w województwie wielkopolskim.

Prezes URE o tym, o ile wzrosną rachunki za prąd

“Znaczną część bezrobotnych stanowiły osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych (32,4 proc.), których odsetek był nieznacznie niższy niż rok wcześniej” – dodano. Jak poinformował we wtorek PAP resort rodziny, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2023 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa spadła o 0,1 pkt. Proc., a w zestawieniu TradeTech FX: życie po regulacji z końcem maja 2022 r. Sytuacja na rynku pracy jest uzależniona od wielu czynników, takich jak kondycja gospodarki, poziom inwestycji, polityka rządu i inne. W ostatnich latach w Polsce odnotowano stosunkowo niskie wskaźniki bezrobocia w porównaniu z niektórymi krajami Unii Europejskiej, co może świadczyć o relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2023

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tys. (o 18,8 tys., tj. o 2,3 proc.) oraz w czerwcu ubiegłego roku (o 34,5 tys., tj. o 4,2 proc.) – poinformował urząd. W rejestrach bezrobotnych było o blisko 30 tys. Bezrobotnych mniej niż rok wcześniej. Najniższe bezrobocie zanotowano w województwie wielkopolskim 3 proc. Największa liczba osób bez pracy była w województwie podkarpackim 8,7 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2023 GUS – Portal Informacyjny

To zjawisko identyczne do tego, jakie miało miejsce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Podobnie jak wtedy Polacy, dziś Ukraińcy powoli stają się częścią europejskiej rzeczywistości i już wkrótce zaczną zajmować coraz wyższe stanowiska, co z kolei spowoduje spadek popytu na stanowiska niższego szczebla. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Arbitraż na giełdzie – Globe Trader Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia 2023 r. I była nieznacznie niższa w zestawieniu z końcem 2022 r. Resort rodziny i polityki społecznej szacował wcześniej, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,0 proc. GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0 proc.

Cztery dni – tyle według ministry Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma trwać tydzień pracy w perspektywie “najbliższych kilku lat”. Na kongresie Impact ’24 podkreśliła, że takie są oczekiwania społeczne. Takiej zmianie Kodeksu pracy ma także sprzyjać “relatywnie dobra sytuacja gospodarcza i niskie bezrobocie”.

“Nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw do deprecjonowania pozycji i praw polskich aktorów” – stwierdził w oświadczeniu Związek Artystów Scen Polskich (ZASP). Odniósł się w ten sposób do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Katarzyna Duber-Stachurska to nowa prezeska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Deepfake staje się coraz większym zagrożeniem. Eksperci z instytutu badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej ostrzegają przez oszustwami bazującymi na wykorzystaniu głosu i twarzy znanych osób, obrobionych przy pomocy sztucznej inteligencji.

Nasz kraj znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, wyprzedza nas tylko Malta 2,4 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2023 roku wyniosła 5,0 procent wobec 5,1 procent miesiąc wcześniej – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS). To wynik zgodny z oczekiwaniami. Liczba osób bezrobotnych w Polsce w grudniu ub.r. Poszkodowani w wyniku pożaru przedsiębiorcy z centrum handlowego Marywilska 44 mogą wystąpić o rozłożenie na raty podatku i odroczenie terminu jego zapłaty – podał resort finansów. Kupcy mogą także ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej lub odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych.

Największa liczba osób bez pracy była w województwie podkarpackim (8,7 proc.). Według wstępnych danych w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. Bezrobotnych, czyli o 18,3 tys. (2,2 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca maja 2022 r. Liczba bezrobotnych spadła z kolei o 46,6 tys.

Z ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat 30 listopada 2023 r. Wynika, że wskaźnik bezrobocia w Polsce w październiku ub. I był na dużo niższym poziomie, niż wynosi unijna średnia (6,0 proc.) i średnia dla krajów strefy euro (6,5 proc.). Jest to wynik, Główne pojęcia przedsiębiorcy: jakie są szorty który plasuje Polskę na drugim miejscu po Malcie (2,5 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej. Auchan okazał się najtańszą siecią handlową w kwietniu, wyprzedzając Biedronkę i Kaufland – podała agencja badawcza ASM SFA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *