logo

Grupa GPW w I kwartale miała 118,2 mln zł przychodów co oznacza wzrost rok do roku o 5,3 proc. Rdr do 27,2 mln zł, mimo spadku EBITDA o 8,8 proc. Płocka grupa kapitałowa zanotowała w ubiegłym roku 90,7-proc. Udział w sprzedaży błękitnego paliwa do końcowych odbiorców w Polsce.

Zmiany cen na tle rynku

Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe. Łącząc nasze doświadczenia i kapitał, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG. Według Kamila Kliszcza, analityka BM mBanku, parytet wymiany akcji PGNiG na walory Orlenu powinien być dla akcjonariuszy pierwszej z tych spółek bardziej korzystny niż zaproponowano i wynosić w przybliżeniu 1 do 0,1. – Na rynku gazu mamy dziś do czynienia z wyjątkowo korzystną sytuacją dla firm wydobywczych.

Pomyślne wiatry dla spółki Dominiki Kulczyk. Dwie nowe farmy

  1. Stany Zjednoczone wciąż są dla branży naftowej centrum świata.
  2. – W przypadku Lotosu zakładam, że mniejszościowi akcjonariusze będą mocno walczyć o korzystny parytet wymiany, gdyż ich udział w akcjonariacie tej spółki pozwala na ewentualne zablokowanie fuzji.
  3. Jego zdaniem finalizacja fuzji w zasadzie zależy już tylko od Skarbu Państwa, gdyż jego udziały są na tyle duże, że wystarczą na osiągniecie dwóch trzecich głosów „za” niezbędnych do podjęcia kluczowych uchwał na walnych zgromadzeniach obu spółek.
  4. Fuzja Orlenu i PGNiG była już wcześniej sygnalizowana.
  5. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie.

Ze względu na ewentualny opór społeczny i priorytety, jakimi będzie kierował się główny akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, wyzwaniem może też być ograniczenie kosztów działalności. Udziałowcy PGNiG za każdą posiadaną akcję otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu. – W mojej ocenie dziś akcje Orlenu są wyceniane przez rynek Jak długo to potrwa aby nauczyć się handlu na rynku Forex adekwatnie do swojej wartości fundamentalnej, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie wartość wewnętrzną grupy bez przejmowanych spółek czy ewentualnych synergii. Ze względu na wciąż nieokreślony parytet wymiany akcji w planowanej fuzji tanie są za to walory Lotosu i PGNiG – twierdzi Krzysztof Kozieł, analityk BM Pekao.

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

29 lipca spółki poinformowały o podpisaniu planu połączenia. Ustalono także parytet wymiany akcji PGNiG na nowe akcje PKN Orlen. Po połączeniu powstanie gigant na polskim rynku kapitałowym o wartości około 87 mld zł. Kozak, bazując na wcześniejszych wycenach, widziałby docelowy parytet wymiany jako 1 do 0,1085. W efekcie wycena i perspektywy rozwoju PGNiG prawdopodobnie byłyby gorsze od obecnie przedstawianych – uważa Kozak. Przez to połączona firma powinna stać się bardziej odporna na wstrząsy, niż dziś jest każda z nich z osobna.

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 5,36 mld m3 w III kw.

Wprawdzie ubiegłoroczne zniżki nie były duże, ale wpisują się w wieloletni trend spadkowy. W tym roku wydobycie gazu ma już wzrosnąć, ale z ropą będzie jeszcze gorzej. Tak przynajmniej mówią prognozy odnoszące się do złóż dawnego PGNiG. Wydobycie gazu ziemnego z należącego do Danii złoża Tyra na Morzu Północnym wznowiono po blisko pięcioletniej przerwie spowodowanej remontem platform wiertniczych. Orlen może na tym skorzystać bo poza importowanym gazem z norweskich pól, teraz na bazie umowy z duńską firmą Ørsted zyskał dostęp do duńskich złóż gazu.

Notowania akcji

Liczba przyznanych papierów będzie liczbą naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamkowe części akcji wynikające z parytetu wymiany udziałowcy PGNiG otrzymają dopłaty. Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek PGNiG (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na Orlen (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym Dow Jones Industrial Average zmaga się trzymać Gap Higher kapitale zakładowym Orlenu i staną się jego akcjonariuszami. Płocki koncern przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Orlen spodziewa się, że walne zgromadzenie spółki odbędzie się we wrześniu, a PGNiG w październiku. Finalizacja transakcji przewidywana jest w październiku/listopadzie 2022 roku.

Chodzi zwłaszcza o duży portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych w obszarze ropy i gazu, inwestycje w alternatywne źródła energii, rozwijany sektor ciepłowniczy, rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe. – Łącząc nasze doświadczenia i kapitał, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią – twierdzi Waksmundzka-Olejniczak. Chodzi zwłaszcza o duży portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych w obszarze ropy i gazu, inwestycje w alternatywne źródła energii, rozwijany sektor ciepłowniczy, rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe. – Łącząc nasze doświadczenia i kapitał, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeprowadzenie fuzji poprzez przejęcie gazowniczego koncernu (spółka przejmowana) przez koncern rafineryjno-petrochemiczny (spółka przejmująca).

Poprzez sprzedaż części akcji podmiotowi kontrolowanemu przez siebie, np. – Dowodzimy, że skutecznie realizujemy projekty, które wzmacniają polski sektor energetyczny, budują jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacniają niezależność od dostawców surowców. Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu.

W czwartek w tej sprawie wypowiedzą się udziałowcy Orlenu. Przed rozpoczęciem obrad płocki koncern zaciągnął nowe i istotne zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Dzięki temu rosną szanse na bardziej efektywne pozyskiwanie ropy i gazu w oparciu o własne złoża – mówi Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Akcjonariusze drugiej ze spółek za jeden walor otrzymają 0,0925 akcji płockiego koncernu. Fuzja to krok w kierunku stworzenia na polskim i europejskim rynku znaczącego podmiotu, który będzie dysponował doświadczeniem, kompetencjami, a przede wszystkim kapitałem do realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych, badawczych i rozwojowych.

Zauważa, że Orlen i PGNiG działają w nieco innych obszarach rynku, a to mocno utrudnia uzyskanie prostych synergii. Kolejna bariera to silne związki zawodowe i dominujący udział Skarbu Państwa w akcjonariacie, co powoduje, że część operacji nie zostanie przeprowadzona, mimo że z rynkowego punktu widzenia byłaby wskazana. Wymiana akcji Grupy Lotos na akcje Orlenu nie została jeszcze doprowadzona do końca, a inwestorzy dostali już propozycję kolejnej. Firma, kierowana przez Daniela Obajtka, zamierza przeprowadzić emisję akcji połączeniowych dla akcjonariuszy PGNiG.

Zaloguj się lub wypróbuj za darmo wydanie testowe. Belgijscy naukowcy przeprowadzili badanie, które wskazuje, że w cieplejszym klimacie temperatury wzrastają latem szybciej i o więcej stopni niż zimą. W związku z tym – jak oceniają eksperci – w przyszłości prawdopodobnie będziemy doświadczać silniejszych różnic temperatur między tymi porami roku. Xi Jinping w czasie nieformalnego spotkania z Władimirem Putinem miał mówić o potrzebie stworzenia “nowej architektury bezpieczeństwa” na świecie.

Pierwszym etapem będzie fuzja z Lotosem i zwiększenie odsetka akcji w Koncernie Naftowym do 35,66%. Władze Chin rozważają nowy sposób walki z kryzysem na rynku nieruchomości. Myślą o kupowaniu przez państwo pustych domów i mieszkań od deweloperów. Wśród krajów uznawanych za najbardziej przyjazne wobec kryptoaktywów są zarówno Argentyna, USA, jak i Ukraina. Największy odsetek populacji posiada je natomiast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki liczą, że wkrótce dojdzie do zmiany negatywnego trendu.

Giełdowa wycena akcji Orlenu nie ulegała tak istotnym zmianom i znajdowała się w pobliżu kursu z czwartkowego zamknięcia wynoszącego 74,98 zł. Mimo to papiery obu firm zajęły dwa czołowe miejsca na GPW pod względem wartości obrotów. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 16 na 17 maja kilkadziesiąt ukraińskich dronów miało atakować okupowanych przez Rosjan Sewastopol.

Ze względu na ewentualny opór społeczny oraz zobowiązania i priorytety, jakimi będzie kierował się główny akcjonariusz, wyzwaniem może też być ograniczenie kosztów działalności. Akcjonariusze gazowniczego koncernu za każdą swoją akcję mają otrzymać 0,0925 nowych walorów Orlenu. Zanim to nastąpi, odpowiednie uchwały muszą być przegłosowane na walnych zgromadzeniach obu firm. Już na otwarciu piątkowej sesji kurs walorów PGNiG wynosił ponad 6,6 zł, co oznaczało wzrost o 9,9 proc.

Zauważa, że dziś Lotos jest całkiem inną spółką niż Orlen. Ci, którzy inwestują w pierwszą z firm, zakładają wzrost jej wyników dzięki poprawie sytuacji w jej podstawowym biznesie, czyli działalności rafineryjnej. Dla odmiany Orlen jest obecnie koncernem Greenback i Loonie na uboczu przed danymi dotyczącymi pracy zdywersyfikowanym i w tym przypadku ewentualne zmiany w branży rafineryjnej tylko częściowo wpływają na zmianę jego kondycji finansowej. Na listopad lub grudzień Orlen planuje walne zgromadzenia, które zatwierdziłyby przejęcie Lotosu i PGNiG.

Inwestorzy zakładają, że fuzja dojdzie do skutku i starają się określić prawidłową cenę akcji PGNiG, by pasowała do aktualnej ceny akcji Orlen. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. — PKN Orlen czeka już tylko na decyzję sądu w sprawie rejestracji procesu połączenia z Grupą Lotos.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2024 roku 1.551 mln zł wobec 1.802 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1.398,6 mln zł skorygowanej EBITDA. Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52%, w porównaniu do 27,52% obecnie i ok. 36% po połączeniu z Grupą Lotos. Połączenie PGNiG z PKN Orlen będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *